ទំព័រដើមគឺគ្រាន់តែអត្ថបទអត់ចេះសោះនៃឧស្សាហកម្មបោះពុម្ពនិងការកំណត់ការវាយនោះទេ។ ទំព័រដើមធ្លាប់បានអត្ថបទអត់ចេះសោះស្ដង់ដារឧស្សាហកម្មនេះដែលមិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1500 នៅពេលដែលម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពដែលមិនស្គាល់មួយបានយកចែវទូកនៃប្រភេទមួយនិងបានដាក់ច្របល់វាដើម្បីធ្វើឱ្យសៀវភៅមួយប្រភេទគំរូ។ វាត្រូវបានរស់រានមានជីវិតមិនមែនត្រឹមតែប្រាំសតវត្សនោះទេប៉ុន្តែក៏ជំហានចូលទៅក្នុងកំណត់ការវាយអេឡិចត្រូនិបាន, ដែលនៅសល់មិនផ្លាស់ប្តូរសំខាន់។ វាត្រូវបានគេពេញនិយមក្នុងឆ្នាំ 1960 ជាមួយនឹងការចេញផ្សាយនៃសន្លឹក Letraset មានការអនុម័តទំព័រដើម, និងច្រើនបច្ចុប្បន្នជាមួយកម្មវិធីបោះពុម្ពផ្ទៃតុដូច PageMaker Aldus រួមទាំងកំណែនៃទំព័រដើម។