នាថ្ងៃទី ២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១១ វេលាម៉ោង ៩ៈ០០ ព្រឹក នៅលើសណ្ឋាគារឡឺរ៉ូយ៉ាល់រាជធានីភ្នំពេញ មានប្រារព្ធកិច្ចប្រជុំថ្នាក់អគ្គនាយកគយអាស៊ាន-ជប៉ុន ដោយមានកិច្ចសហការពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី និងអង្គការគយពិភពលោកស្តីពីកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម។

ទាញយកឯកសារ PDF

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត