នាថ្ងៃទី២៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ​ ២០១២ នៅសណ្ឋាគារឡីរ៉ូយ៉ាល់មានដំណើរការកិច្ចប្រជុំលើកទី៣រវាងអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា ជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ស្តី”វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តនិងកម្មវិធីការងារកំណែទម្រង់ និងទំនើបកម្មរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា ២០០៩​-​២០១៣” ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឩត្តម គាត ឈន់ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងឯកឩត្តមបណ្ឌិត ប៉ែន ស៊ីម៉ន ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា។

ទាញយកឯកសារ PDF

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត