អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា (អគរ) សូមស្វាគមន៌ចំពោះស្មារតីភ្ញាក់រលឹកចូលខ្លួនមកបំពេញ កាតព្វកិច្ចពន្ធ និងអាករលើទំនិញទូរស័ព្ទ និងគ្រឿងអេឡិកត្រូនិកដែលមានស្រាប់ក្នុងប្រទេស។ ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើសម្រួលនីតិវិធីចូលខ្លួនមកបង់ពន្ធ អាករទូរស័ព្ទ និងទំនិញអេឡិចត្រូនិកដែលមានស្រាប់ក្នុងប្រទេស និងសុំលើកលែងការផាកពិន័យ អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា សូមជម្រាបជូនលោកប្រធាន និងសមាជិកក្លឹបអាជីវករទូរស័ព្ទ​ក៏ដូចជាអាជីវករទំនិញ​អេឡិច​ត្រូនិកកម្ពុជា​ទាំងអស់​មេត្តាជ្រាប​តាម​ខ្លឹមសារ​នៃលិខិតជូនភ្ជាប់ ។

ទាញយកឯកសារ

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត