អ្នកនាំចេញ ត្រូវផ្តល់ឯកសារបន្ថែមសម្រាប់ទំនិញទាំងឡាយណាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំណត់ថា​ជាផលិតផលរសើប ឬ ទំនិញដែលត្រូវបានដាក់់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។​ តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីប្រភេទនៃអាជ្ញាប័ណ្ណ លិខិតអនុញ្ញាតិ ឬ វិញ្ញាបនបត្រ ដែលជាឯកសារចាំបាច់ សម្រាប់ការនាំចេញទំនិញមួយចំនួន និងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការចេញលិខិត ទាំងនេះ។

សំគាល់ ៖​ សិប្បកម្មថ្មីដែលទំនិញធ្វើពីសូត្រ មិនតម្រូវឲ្យមានឯកសារបន្ថែមឡើយ លើកលែងតែទំនិញ ទាំងនេះ ជាផ្នែកមួយនៃគ្រឿងប្រាក់ ឬ ទំនិញនោះជាវត្ថុសិល្បៈ និងបេតិកភណ្ឌជាតិ។

អាជ្ញាប័ណ្ណ លិខិតអនុញ្ញាតិ និងវិញ្ញាបនបត្រ

  ប្រភេទទំនិញ    ឯកសារ អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
អាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញ កៅស៊ូធម្មជាតិ -អាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញសុពលភាព៖៦០ថ្ងៃ -ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ផល និងអនុផលព្រៃឈើ -អាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញ       សុពលភាព៖៦០ថ្ងៃ- លិខិតអនុញ្ញាត -ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម-ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ-ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
វិញ្ញាបនបត្រ ផ្លែឈើស្រស់ បន្លែ រុក្ខជាតិ       សម្ភារធ្វើកសិកម្ម (ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត គ្រាប់ពូជ សម្ភារបណ្តុះកូនរុក្ខជាតិ និងចំណីសត្វ) -លិខិតអនុញ្ញាតគយនិងរដ្ឋាករ-វិញ្ញបនប័ត្រអនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ (SPS) – អគរ-ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
សម្លៀកបំពាក់ វិញ្ញាបនបត្រប្រភពដើមទំនិញសុពលភាព ៖ ៦ខែ -ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ថ្នាំពេទ្យ វិញ្ញាបនបត្ររបស់ក្រសួងសុខាភិបាល -ក្រសួងសុខាភិបាល
សត្វរស់ វិញ្ញាបនបត្រសុខភាពសត្វ សុពលភាព​ ៖ ៥ឆ្នាំឬ វិញ្ញាបនបត្រ CITES -ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
លិខិតអនុញ្ញាត ផលិតផលសិល្បៈ និងវប្បធម៌ លិខិតអនុញ្ញាត ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
ផល និងផលិតផលជលផល -លិខិតអនុញ្ញាតសុពលភាព ៖ ១ឆ្នាំ-វិញ្ញាបនបត្រប្រភពដើមទំនិញ-លិខិតអនុញ្ញាតិគយ -ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម-ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ- អគរ
  គ្រឿងអលង្ការ គ្រឿងប្រាក់ និងត្បូងមានតម្លៃមិនទាន់កែច្នៃ លិខិតអនុញ្ញាតសុពលភាព ៖ ១ឆ្នាំ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ប្រភពព័ត៌មាន ៖ សៀវភៅមគ្គុទេសក៏ស្តីពីនីតិវិធីនៃការនាំចេញសម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម នៅកម្ពុជា (ខែមករា ឆ្នាំ២០០៩)