សិក្ខាសាលាស្តីពី “ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងបរិបទគយនិងភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀត”

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ នៅអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា ក្រោមកិច្ចឧបត្ថម្ភបច្ចេកទេសពីទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជ៉បុន JICA មានប្រារព្ធសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងបរិបទគយនិងភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀត” អាន​បន្ថែម…

កិច្ចប្រជុំលើកទី៤ រវាងអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា ជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

នាថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ នៅសណ្ឋាគារឡឺរ៉ូយ៉ាល់ រាជធានីភ្នំពេញ មានប្រារព្ធកិច្ចប្រជុំលើកទី៤ រវាងអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា ជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ស្តីពី យុទ្ធសាស្រ្ត និងកម្មវិធីការងារកំណែទម្រង់ និងទំនើបកម្មរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា អាន​បន្ថែម…

អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជាបានប្រារព្ធកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារគយនិងរដ្ឋាករប្រចាំឆ្នាំ២០១៤ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជាបានប្រារព្ធកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារគយនិងរដ្ឋាករប្រចាំឆ្នាំ២០១៤ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ នៅសាលប្រជុំអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា អាន​បន្ថែម…

កម្ពុជាចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំលើកទី១២៣/ ១២៤ របស់អង្គការគយពិភពលោក (WCO)

នាថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ គណៈប្រតិភូគយនិងរដ្ឋាករបាន ធ្វើដំណើរ ត្រលប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់បេសកកម្ម ដែលបានដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត ប៉ែន ស៊ីម៉ន ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុក ជាអគ្គនាយកគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា អាន​បន្ថែម…

កម្ពុជាបានក្លាយជាភាគីទី៩៤ នៃអនុសញ្ញាកែសម្រួលក្រុងក្យូតូ

ក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិក១៧៩របស់អង្គការគយពិភពលោក (WCO) កម្ពុជាបានក្លាយជាភាគីទី៩៤ នៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសាមញ្ញកម្ម និងសុខដុមនីយកម្មនីតិវិធីគយ ឬ អនុសញ្ញាកែសម្រួលក្រុងក្យូតូ​ (Revised Kyoto Convention-RKC) នាព្រឹកថ្ងៃ២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ អាន​បន្ថែម…

ពិធីប្រគល់-ទទួលវិញ្ញាបនបត្រសមាជិកក្រុមធុរជនល្អបំផុត (២៣ មិថុនា ២០១៤)

DSC_4902 650px

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ នៅសាលប្រជុំអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជាមានពិធីប្រគល់-ទទួលវិញ្ញាបនបត្រសមាជិកក្រុមធុរជនល្អបំផុត ជូនក្រុមហ៊ុន០៨ អាន​បន្ថែម…

ពិភពលោកបានឮពីភាពជោគជ័យនៃកម្មវិធីស្វ័យប្រវត្តិកម្មគយកម្ពុជា

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់បេសកកម្មនៅទីក្រុងកេន ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ប៉ែន ស៊ីម៉ន ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា ដោយអមដំណើរដោយលោកបណ្ឌិត គុណ ញឹម អគ្គនាយករងគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា អាន​បន្ថែម…