កិច្ចប្រជុំថ្នាក់អគ្គនាយកគយអាស៊ាន-ជប៉ុន នៅលើសណ្ឋាគារឡឺរ៉ូយ៉ាល់រាជធានីភ្នំពេញ

នាថ្ងៃទី ២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១១ វេលាម៉ោង ៩ៈ០០ ព្រឹក នៅលើសណ្ឋាគារឡឺរ៉ូយ៉ាល់រាជធានីភ្នំពេញ មានប្រារព្ធកិច្ចប្រជុំថ្នាក់អគ្គនាយកគយអាស៊ាន-ជប៉ុន ដោយមានកិច្ចសហការពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី និងអង្គការគយពិភពលោកស្តីពីកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម។ អាន​បន្ថែម…

កិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជានិងការិយាល័យគយនិងពន្ធគយរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅខែមេសា ២៨, ២០១១

នាថ្ងៃទី ២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១១ វេលាម៉ោង ១០ៈ៣០ ព្រឹក នៅសាលប្រជុំនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជាមានប្រារព្ធកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋបាលគយកម្ពុជា ដឹកនាំដោយ ឯកឩត្តមបណ្ឌិត ប៉ែន ស៊ីម៉ន ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា អាន​បន្ថែម…

សេចក្តីប្រកាសស្តីពីការអនុវត្តន៍ជាផ្លូវការនៃកិច្ចព្រមព្រៀងវាយតម្លៃរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក

អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជាមានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថា តាមបញ្ញត្តិប្រកាសលេខ ៣៨៧ សហវ. ប្រក​ ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ ឩសភា ឆ្នាំ ២០០៨ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការកំណត់តម្លៃគិតពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលជាធរមាន អាន​បន្ថែម…