នាថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ​ចាប់​ពី​​ម៉ោង១៩:០០នាទី ដល់ម៉ោង​២២:០០នាទី នៅអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា គណៈប្រតិភូ​អគ្គនាយកដ្ឋានគយ​និងរដ្ឋាករ​កម្ពុជានៃក្រសួងសេ​ដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដឹកនាំដោយ​​ឯក​ឧត្តម​បណ្ឌិត គុណ ញឹម ប្រតិភូរាជ​រដ្ឋាភិបាល​​ទទួល​បន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា បានចូលរួមសន្និបាត​ក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគយអន្តរជាតិលើកទី ១៣៥​/​១៣៦ ​ដែលសម្រេច​រៀបចំ​ដោយអង្គការគយពិភព​លោកតាម​រយៈ​ប្រព័ន្ធវីដេអូ (Virtual Meeting)​។​ សន្និបាត​នេះ​ដឹកនាំដោយ លោក A.AL​ KHALIFA (Bahrain) ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្តីទី  ដោយមាន​ការ​ចូលរួម​ពី​អគ្គនាយកគយនៃប្រទេស​ជា​សមាជិក​ចំនួន ១៤០។

ជាកិច្ចចាប់ផ្តើម លោក Kunio Mikuriya អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការគយពិភពលោក បានរាយការណ៍​​ជូនអង្គសន្និបាតថា  ដោយសារការរីករាលដាលជាសាកល​នៃ​ជំងឺ​រលាកផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរកូវីដ១៩ ផែនការ​សកម្ម​ភា​ព​​មួយចំនួនដូចជា ការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេស កិច្ចប្រជុំ បេសកកម្ម ការកសាងសមត្ថភាព វគ្គបណ្តុះ​បណ្តាល ត្រូវបានលុបចោល និងពន្យារពេល តែទោះ​ជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីធានាឱ្យមានដំណើរការ​ដោយ​ប្រក្រតី​នៃស្ថាប័ន​អង្គការ​គយពិភព​លោក របៀបវារៈ​នៃសន្និបា​តនេះ​​ផ្តោតតែ​លើ​បញ្ហា​សំខាន់ៗ និងបន្ទាន់មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។

ជាលទ្ធផលអង្គ​សនិ្នបាត​​​បាន​ពិភាក្សា​ និងបោះឆ្នោតអនុម័តលើ​របៀបវារៈ​សំខាន់ៗ​រួមមាន៖ ១.បោះឆ្នោតកិច្ចប្រជុំ​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធវីដេអូ (Virtual Meeting)នេះ ជា​អង្គសន្និ​បាត​ក្រុមប្រឹក្សា​កិច្ចសហ​ប្រតិ​ប​ត្តិ​ការ​​គយអន្តរជាតិលើកទី១៣៥/១៣៦ និង​បោះ​ឆ្នោ​ត​​អនុម័ត​របៀប​វា​រៈ​​ដែលស្នើ​ឡើង ២​.អនុម័តទទួល​យក​ការ​ធ្វើវិសោធនកម្ម​ប្រព័ន្ធសុខដុមនីយកម្ម​ HS 2022 តាមការអនុម័ត​របស់​គណៈកម្មា​ធិការ​ប្រព័ន្ធ​សុខ​ដុ​ម​នីយកម្ម​​របស់អង្គការគយពិភពលោក ៣.អនុ​ម័​ត​​​លើការ​ពន្យារ​ពេល​ជាពិសេ​ស​​ចំពោះ​អណត្តិ​របស់​ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា​ស្តីទី ដូចជា​ប្រធាននិងអនុប្រធាន​​គណៈកម្មា​ធិកា​រ​​​សវនកម្ម និងគណៈ​ក​ម្មា​ធិ​កា​រ​ហិរញ្ញវត្ថុ ​និង៤.បោះឆ្នោត​អនុម័ត​​របាយការណ៍​នៃគណៈកម្មា​ធិការហិរញ្ញវត្ថុ​​។

សន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគយអន្តរជាតិលើកទី ១៣៧​/​១៣៨ គ្រោងនឹងប្រពឹត្តទៅនាខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។

 

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត