អនុលោមតាមអនុក្រឹត្យលេខ ១៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ស្ដីពីការកែសម្រួលអត្រាអាករពិសេសលើមុខទំនិញរថយន្តមួយចំនួន អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា មានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូនវិនិយោគិន ធុរជន និងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ជ្រាបថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ចុះអត្រាអាករពិសេស លើមុខទំនិញរថយន្តមួយចំនួន ដែលនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ នេះតទៅ។

149767517_3699829303403776_3316821801584311244_o 150395194_3699836386736401_8430872839061712008_o 149702829_3699830590070314_2015800437865385341_o 149170408_3699831233403583_388563190249082188_o 151215277_3699831443403562_1679440706420466615_o 149894782_3699831703403536_4947440296388167462_o 149827183_3699831920070181_4124003141835940717_o 150084944_3699832090070164_5877840111834105923_o

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត