គណៈកម្មការជ្រើសរើសភ្នាស់ងារគយនិងរដ្ឋាករព្រំដែន សូមជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យសុំចូលប្រលងប្រជែងជ្រើសរើសភ្នាក់ងារគយនិងរដ្ឋាករក្រុមទី២ កូតាខេត្តកំពត និងខេត្តកែប ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា តាមសំណូមពរការងារចាំបាច់ គណៈកម្មការជ្រើសរើសភ្នាក់ងារគយនិងរដ្ឋាករព្រំដែន សំរេច រៀបចំបញ្ជីបេក្ខជន និងការប្រលងប្រជែងរូមគ្នា សំរាប់កូតាខេត្តកំពត និងខេត្តកែប ដោយកែសំរួលកូតាជ័យលាភីស្ថាពរសរុបចំនួន ៣៥នាក់ និង ជ័យលាភីបំរុងចំនួន ៧នាក់ សំរាប់ជាកូតារូមគ្នា នៃខេត្តទាំងពីរនេះ។

ទាញយកឯកសារ PDF

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត