គណៈកម្មការប្រឡងជ្រើសរើសភ្នាស់ងារគយនិងរដ្ឋាករព្រំដែន មានកិត្តិយសសូមជម្រាបដំណឹងដល់បេក្ខជន បេក្ខនារីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមប្រឡងជ្រើសរើសភ្នាស់ងារគយនិងរដ្ឋាករព្រំដែន សម័យប្រឡងថ្ងៃទី ០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ និងថ្ងៃទី ១៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ នាមណ្ខលប្រឡងអនុវិទ្យាល័យចតុមុខ ឲ្យបានជ្រាបថា បញ្ចីប្រកាសលទ្ធផលជ័យលាភីនៃការប្រឡងជ្រើសរើសភ្នាស់ងារគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជាព្រំដែន (ដូចមានភ្ជាប់មកជាមួយ) នឹងបិទផ្សាយនៅបញ្ជរខាងមុខអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ នេះតទៅ និងបញ្ជូនទៅមន្ទីរអប់រំរាជធានី ខេត្តទាំងអស់ដើម្បីបិទផ្សាយតាមវិទ្យាល័យនានា នៃរាជធានី ខេត្ត ដែលមានជ័យលាភីប្រឡងជាប់ស្ថាពរ។

ទាញយកឯកសារ PDF

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត