អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា សូមជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់យានយន្តគ្រប់ប្រភេទដែលកំពុងចរាចរប្រើប្រាស់ ឬសន្និធិនៅតាមបណ្តាអាជីវកម្មដ្ឋាន លំនៅដ្ឋានឬកន្លែងផ្សេងទៀតទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឲ្យបានជ្រាបថា ទោះបីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានអនុគ្រោះឲ្យមានការចូលមកបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធអាករគយដោយស្ម័ត្រចិត្ត​លើយានយន្តដែលខកខានដោយប្រការណាមួយក្នុងការបំពេញបែបបទគយនាំចូលតាមបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាននិងដោយមានការពន្យារពេលជាបន្តបន្ទាប់ក្តី ក៏ម្ចាស់យានយន្តមួយចំនួននៅតែវារែកនិងខកខានពុំបានបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធអាករនាំចូលនៅឡើយ។

ទាញយកឯកសារ PDF

 

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត