សេចក្តីបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងអត្ថបទចុះផ្សាយតាមសារព័ត៌មានកាសែត Fresh News (Online) ក្រោមចំណងជើងថា “កប៉ាល់ដឹកប្រេងពីថៃយកមកចតលក់នៅកណ្តាលសមុទ្រខ្មែរមុខកោះស្តេចសង្ស័យជាប្រេងគេចពន្ធ” ។​ សេចក្តីលម្អិតដូចមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងជូនភ្ជាប់៖

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត