អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជាសូមធ្វើការបំភ្លឺលើករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គម និងព័ត៌មានមួយចំនួនស្តីពីមន្រ្តីគយនិងរដ្ឋាករនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិជាំ បានរឹបអូសនិងដុតកំទេចចោលទំនិញ (កំទេចនំ និងស្ករគ្រាប់) ចំនួន ៥ បាវ ដែលមានទម្ងន់ប្រមាណ ១៥០ គីឡូក្រាម ដូចមានក្នុងខ្លឹមសារលិខិតជូនភ្ជាប់ខាងក្រោម។

សេចក្តីបំភ្លឺ

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត