អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា (GDCE​) ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​នៅ​ក្នុង​សង្គម Reasniyum ដោយ​ព្រះរាជក្រឹត្យ 661 29 ខែ​មិថុនា​ឆ្នាំ 1951 រហូត​មក​ដល់​ឆ្នាំ 1975 អាណត្តិ​នាយក​នៃ GDCE នេះ​គឺ​មាន​តែ​ពីរ​ឆ្នាំ​ហើយ​នាយក​ត្រូវ​បាន​តែងតាំង​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល​ថា​ជា អនុវត្ត​តាម​:

ឆ្នាំ 1952 លោក​អ៊ា Sichau ពាណិជ្ជកម្ម​និស្សិត​ពី​ប្រទេស​បារាំង
ឆ្នាំ 1954 លោក​កែវ Mongkry ពាណិជ្ជកម្ម​និស្សិត​ពី​ប្រទេស​បារាំង
ឆ្នាំ 1956 លោក​អ៊ុ​ច Samsem គយ​អធិការ
ឆ្នាំ 1958 លោក​ត្រកូល Koch សាន​អធិការ​គយ
ឆ្នាំ 1960 លោក​ញឹក​នូ​ម​ន្រ្តី​ព្រះបរមរាជវាំង
ឆ្នាំ 1962 លោក​ជុំ​យ៉ែ​ម​ន្រ្តី​ព្រះបរមរាជវាំង
ឆ្នាំ 1963 លោក​ឈិ​ន​រ៉េ​ន​អធិការ​គយ
ឆ្នាំ 1964 លោក​ជុំ​យ៉ែ​ម​គយ​អធិការ
ឆ្នាំ 1966 លោក​ហ៊ូ​ហុង​ព្រះបរមរាជវាំង​ម​ន្រ្តី
ឆ្នាំ 1968 លោក​ជុំ​យ៉ែ​ម Cutoms អធិការ
ឆ្នាំ 1970 លោក​សៅ​ខាំ​ខូ​យ​គយ​អធិការ
ឆ្នាំ 1972 លោក​ជុំ​យ៉ែ​ម​គយ​អធិការ
ឆ្នាំ 1974 លោក​គី​ម​ព្រះ​បុត្រា​នាយក​នៃ​ការងារ​សាធារណៈ
ឆ្នាំ 1975 លោក​គង់​សា​វិ​ន​គយ​អធិការ

ប្រតិ​ប​ត្ដិ​ការ​របស់ GDCE នេះ​ត្រូវ​បាន​ផ្អាក​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ 1975 ដល់​ឆ្នាំ 1979 ក្នុង​អំឡុង​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​។ វា​បាន​បន្ត​ប្រតិ​ប​ត្តិ​ការ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 13 ខែ​សីហា​ឆ្នាំ 1979 ក្រោម​ការដឹកនាំ​របស់​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ហើយ​ត្រូវ​បាន​ផ្ទេរ​ទៅ​ឱ្យ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ (MEF​) ដោយ​អនុក្រឹត្យ 06 ANKR ថ្ងៃទី 11 ខែ​មិនា​ឆ្នាំ 1988 ចាប់​ពី​ឆ្នាំ 1979 GDCE ត្រូវ​បាន​ដឹក​នាំ​ដោយ​:

1979 – 1997 លោក​ហូ​ស
1997 – 1998 លោក Saroeung អតីត​អនុ​រដ្ឋ​ម​ន្រ្តី​ក្រសួង​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៃ​រដ្ឋ​កម្ពុជា​។
ឆ្នាំ 1998 – កញ្ញា 2014 H.E. លោក​បណ្ឌិត​ប៉ែន​ស៊ី​ម៉​ន​ប្រតិភូ​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​ទទួល​បន្ទុក​អគ្គ​នាយកដ្ឋាន​គយ​និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា​។
កញ្ញា​ឆ្នាំ 201​​4 – H.E. បច្ចុប្បន្ន លោក​បណ្ឌិត​គុណ​ញឹ​ម​អគ្គ​នាយក​នៃ​អគ្គ​នាយកដ្ឋាន​គយ​និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា​។

GDCE នេះ​បាន​ក្លាយ​​​ជា​សមាជិក 155 របស់​អង្គការ​គយ​ពិភពលោក (WCO​) នៅ​ខែ​មិថុនា​ឆ្នាំ 2001 កាលបរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​ខួប​លើក​ទី 50 របស់​ខ្លួន​។