ការរំលឹក និងណែនាំបន្ថែមនូវនីតិវិធីគយពាក់ព័ន្ធ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទខ្ទប់ភូមិសាស្ត្រមួយចំនួន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩

Untitled1

ការរំលឹក និងណែនាំបន្ថែមនូវនីតិវិធីគយពាក់ព័ន្ធ ក្នុងអំឡុ… អាន​បន្ថែម…

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាថ្នាក់ជាតិ ក្រោមគម្រោងកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម

image_2020-12-30_19-33-12

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាថ្នាក់ជាតិ ក្… អាន​បន្ថែម…

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យប្រតិវេទន៍គយអាស៊ាន (ACDD) ក្នុងទម្រង់អេឡិចត្រូនិក នៃប្រព័ន្ធបញ្ជរតែមួយអាស៊ាន

Untitled

    សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តការ… អាន​បន្ថែម…

សេចក្តីជូនដំណឹង និងអញ្ជើញជាលើកចុងក្រោយដល់ម្ចាស់យានយន្តនិងម្ចាស់ទំនិញគេចពន្ធដែលត្រូវបានបង្ក្រាប ចូលខ្លួនមកបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធអាករ និងពិន័យតាមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

Notification