សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តកម្មវិធីកាត់បន្ថយ/លុបបំបាត់ពន្ធគយរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្របតាមនាមវលីនៃតារាងពន្ធគយសុខដុមរបស់អាស៊ាន ឆ្នាំ២០១២

GDCE សេចក្តីជូនដំណឹង_AKFTA_ACFTA_AIFTA

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តកម្មវិធីកាត់បន្ថយ/លុបបំបាត់ពន្ធគយរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្របតាមនាមវលីនៃតារាងពន្ធគយសុខដុមរបស់អាស៊ាន ឆ្នាំ២០១២ អាន​បន្ថែម…

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូស័ព្ទឆ្លាតវៃនៃតារាងពន្ធគយឆ្នាំ២០១៧

Announcement on tariff app

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូស័ព្ទឆ្លាតវៃនៃតារាងពន្ធគយឆ្នាំ២០១៧ អាន​បន្ថែម…

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្តូរទីតាំងជាបណ្តោះអាសន្នអគាររដ្ឋបាលនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា

photo_2017-02-18_14-35-32

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្តូរទីតាំងជាបណ្តោះអាសន្នអគាររដ្ឋបាលនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា អាន​បន្ថែម…

ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ត្រាពន្ធគយប្រភេទថ្មីដែលមានសុវត្ថិភាព សម្រាប់បិទលើមុខទំនិញស្រា នាឡិកា និង ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន

Page2

ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងប្រមូលចំណូល និងចៀសវាងការក្លែងក្លាយជាយថាហេតុ អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា សម្រេចដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ត្រាពន្ធគយប្រភេទថ្មី អាន​បន្ថែម…

ការបញ្ឈប់ការអនុញ្ញាតឱ្យនាំចូលផលិតផលតេលសិលាតាមមាត់ច្រកផ្លូវគោក

Page2

តបតាមកម្មវត្ថុ​និង​យោង​ខាងលើ​ ខ្ញុំសូមជម្រាបលោកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី ជាអគ្គនាយក អគ្គនាយិកា​ ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនាំចូល និងចែកចាយផលិតផលតេលសិលា អាន​បន្ថែម…